Die beste evaluasie en ontwikkeling van jong bulle

altHierdie artikel van Allan Nation, redakteur van die Stockman Grass Farmer, “Grain Fattening Bulls Lowers Fertility”, het my finaal laat besluit om ’n studie te doen om myself te oortuig.
Hierdie tipe opmerking laat jou ernstig besin. “In a study at the Lethbridge Research Centre, bulls that were  grown from weaning to maturity on 100% forage diets, had 13% greater efficiency of sperm production, 19%  more daily sperm production and 52% greater sperm reserves. The sperm production of the grain-fattened bulls  were all extremely marginal in both total sperm production and total motility. The forage-fed bulls had much better  testicular tone, which is generally associated with improved seminal quality.

  • Download full article here